ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN170


ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ:  BK170  –  Bài:  DVSN170SUDOKU:   Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ KHÔNG DẤU : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:

a, ă, â => a;   e, ê => e;   o, ô, ơ => o;   u, ư => u;   d, đ => d

Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXIimage002

Hướng dẩn BOC170

image004

TOÁN VUI

BTV170a – Bỏ 12 lá bài có hình của bộ bài cào, bạn còn lại 40 lá bài có nút, mỗi số (từ 1 đến 10) có 4 lá bài (không cần để ý đến màu). Tìm tất cả các tổ hợp lá bài có tổng số các nút bằng 5 và 7.

BTV170b – Có 8 người bạn cùng chia nhau 2 cái bánh pizza lớn như nhau, 1 có thịt và 1 không có thịt. Tánh ăn chay trường nên chỉ có thể ăn pizza không thịt. Bà chủ nhà muốn chia bánh cho mọi người càng công bình càng tốt. Bà chia như sau: bà cắt bánh pizza không có thịt làm 9 phần và bánh pizza có thịt làm 7 phần. Tánh sẽ được chia 2 phần pizza không thịt. Bảy bạn còn lại mỗi bạn được 1 phần pizza có thịt và 1 phần không thịt. Bạn thử tìm xem bà chủ nhà chia bánh như vậy có thật là công bình không?

LỜI GIẢI:     Kỳ BK169

image006

BTV169a:
Phân tích số N = X4 – X2 = X2(X + 1)(X – 1)
N chia đúng cho 12 khi chia đúng cho 3 và 4.
Trong 3 số nguyên liên tiếp X – 1, X và X + 1, thế nào cũng có một số chia đúng cho 3
=> N chia đúng cho 3.
Nếu X chẳn => X chia đúng cho 2 => X.X chia đúng cho 4
Nếu X lẻ => X – 1 và X + 1 là 2 số chẳn và chia đúng cho 2 => N chia đúng cho 4

Tóm lại: N = X4 – X2 chia đúng cho 3 và 4 nên chia đúng cho 3×4 = 12.

BTV169b:
Viết chì có 3 màu: đỏ, xanh và vàng.
Các cây viết đều là màu đỏ, trừ 2 cây => 2 cây nầy phải khác màu, 1 xanh 1 vàng.
Hai cây nầy không thể cùng màu. Thí dụ 2 cây nầy cùng màu xanh thì viết chì chỉ có 2 màu: đỏ và xanh, không có màu vàng => giả thiết thứ ba “tất cả đều là màu vàng, trử 2 cây” không được nghiệm đúng
Giả thiết thứ nhất “tất cả đều là màu đỏ, trừ 2 cây” => Hộp có 1 cây viết xanh, 1 cây viết vàng.
Tương tự, giả thiết thứ hai “tất cả đều là màu xanh, trừ 2 cây” => Hôp có 1 cây viết đỏ, 1 cây viết vàng.

Tóm lại, hộp viết của Tí có 1 viết chì đỏ, 1 viết chì xanh và 1 viết chi vàng.


_______________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK171

 
%d bloggers like this: