ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN171

 

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ:  BK171  –  Bài:  DVSN171SUDOKU:   Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ KHÔNG DẤU : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:

a, ă, â => a;   e, ê => e;   o, ô, ơ => o;   u, ư => u;   d, đ => d

Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXIimage002

Hướng dẩn BOC171

image004

TOÁN VUI

image006

LỜI GIẢI:     Kỳ BK170

image008

BTV170a:
Có 6 tổ hợp lá bài có tổng số 5 là:
5           4,1         3,2         3,1,1         2,2,1          2,1,1,1
Có 11 tổ hợp lá bài có tổng số 7 là:
7           6,1         5,2         4,3
3,3,1     5,1,1      4,2,1      4,1,1,1      3,2,1,1       3,1,1,1,1        2,2,1,1,1
Để ý là các tổ hợp như 1,1,1,1,1  –   2,1,1,1,1,1 – … không thể có đuợc vì chỉ có 4 lá bài có 1 nút.

BTV170b:
Tánh được chia: 1/9 + 1/9 = 2/9  bánh pizza
Bảy bạn còn lại mỗi bạn chia: 1/7 + 1/9 = 16/63  bánh pizza.
Nếu Tánh không ăn chay trường và được chia như các bạn khác, thì mỗi bạn được chia:
1/8 + 1/8 = 2/8 = 1/4 bánh pizza.
Vì 16/63 > 1/4 nên 7 bạn không ăn chay, mỗi bạn nhận 1 tí nhiều hơn bình thường!
Vì 2/9     < 1/4 nên Tánh nhận 1 tí ít hơn bình thường!

_________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK172

 
%d bloggers like this: