ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN173

 

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ:  BK173  –  Bài:  DVSN173SUDOKU:   Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ KHÔNG DẤU : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:

a, ă, â => a;   e, ê => e;   o, ô, ơ => o;   u, ư => u;   d, đ => d

Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXIimage002

Hướng dẩn BOC173

image004

TOÁN VUI

BTV173a – Cháu hỏi tuổi ông nội. Ông nội muốn thử tài làm toán của cháu, bèn nói: “6 lần tuổi của ông 5 năm nữa trừ bớt 6 lần tuổi của ông 5 năm trước là tuổi của ông hiện nay”. Không biết cháu tính được tuổi của ông nội không?

BTV173b – Trên bảng đen có nhiều số viết sẵn. Bạn bày ra trò chơi sau đây:
“Bạn chọn 2 số bất kỳ, thí dụ a và b và viết thêm lên bảng số c = a + b + ab”.
Nếu bạn chọn hai số viết sẵn là 1 và 2 thì các số có thể viết lên bảng sau nhiều lượt chơi là:
(1,2) => 5,  (1,5) => 11,  (2,5) => 17,  (1,17) => 35 . . . . . .
Hỏi vậy: bằng cách đó có thể viết được hai số 2013 và 2015 hay không?

LỜI GIẢI:      Kỳ BK172

image006

________________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK174

 
%d bloggers like this: