ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN174

 

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ:  BK174  –  Bài:  DVSN174SUDOKU:   Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ KHÔNG DẤU : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:

a, ă, â => a;   e, ê => e;   o, ô, ơ => o;   u, ư => u;   d, đ => d

Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXIimage002

Hướng dẩn BOC174

image004

TOÁN VUI

BTV174a –  Tháng 10 của một năm nọ có 4 ngày thứ Sáu và 4 ngày thứ Hai. Hỏi vậy ngày 1 tháng 11 kế tiếp là ngày thứ mấy?

BTV174b –  Ba người bạn A, B và C khởi hành cùng một lúc tại cột X, đi bộ với vận tốc đều đến cột Y. Khi A đến cột Y thì B còn cách cột Y 12 mét và C còn cách cột Y 18 mét. Khi B đến cột Y thì C còn cách cột Y 8 mét. Tính khoảng cách giữa 2 cột X và Y.

LỜI GIẢI:    Kỳ BK173

image006

 

BTV173a:
Gọi T là tuổi của ông nội hiện nay. Ta có phương trình:
6 (T + 5) – 6 (T – 5) = T
=> T = 60
Tuổi của ông nội hiện nay là 60.

BTV173b:
(a,b) => c = a + b + ab => (a + 1)(b + 1) – 1
Nếu a = 1, b = 2 thì c = 2×3 – 1 = bs6 – 1 (bs : bội số)
Nếu khởi đi từ 2 số a = 1 và b = 2 thì thì các số c lần lượt sẽ bằng một bội số của 6 trừ bớt 1.
Như vậy: số có thể viết ra khi số đó cộng thêm 1 là một bội số của 6, tức là chia
đúng cho 2 và cho 3.
Vì 2013 + 1 = 2014 chia đúng cho 2 nhưng không chia đúng cho 3
=> số 2013 không thể nào đạt được.
Vì 2015 + 1 = 2016 chia đúng cho 2 và cho 3 nên chia đúng cho 6,
=> số 2015 có thể đạt được.

_______________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK175

 
%d bloggers like this: