ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN175

 

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ:  BK175  –  Bài:  DVSN175SUDOKU:   Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ KHÔNG DẤU : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:

a, ă, â => a;   e, ê => e;   o, ô, ơ => o;   u, ư => u;   d, đ => d

Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXIimage002

Hướng dẩn BOC175

image004

TOÁN VUI

BTV175a – Một cây viết chì có 5 mặt. Trên một mặt có một hình trái tim. Nếu bạn lăn cây viết chì trên bàn thì xác suất để mặt có hình trái tim hướng lên trên là bao nhiêu?

BTV175b – Một phú ông chết để lại một di chúc và một số đồng tiền vàng để chia cho 5 cậu trai và 5 cô gái. Gia đình nhờ một người bạn chia giùm như sau:
Với mỗi cậu trai đi từ lớn đến bé, trước khi chia, người bạn để riêng ra 1 đồng gọi là tiền công, rồi chia 1/5 phần còn lại cho cậu trai đó. Xong phần các cậu trai, người bạn, không lấy tiền công, chia đều phần còn lại cho 5 cô gái, mỗi cô được 204 đồng tiền vàng. Hỏi vậy: phú ông để lại bao nhiêu đồng tiền vàng?

LỜI GIẢI:    Kỳ BK174

image006

 

BTV174a:
Tháng 10 có 31 ngày, tức là 4 tuần lễ trọn cộng với 3 ngày lẻ.
Ba ngày lẻ nầy phải liên tiếp, nên phải là: Thứ Ba 29, Thứ Tư 30, Thứ Năm 31.
=> Ngày 1 tháng 11 kế tiếp là ngày Thứ Sáu.

BTV174b:
Khi A đến cột Y, thì B cách cột Y 12 mét và hơn C 18 – 12 = 6 mét
Khi B đến cột Y, thì B hơn 8 mét, tức là hơn được 2 mét
Như vậy, khi B đi được 12 mét thì B cách xa C thêm 2 mét.
Sau cùng B cách xa C hơn 8 mét, 4 lần của 2 mét.
Để cách C 8 mét, B đã đi 12 x 4 = 48 mét.

Đó là khoảng cách giữa 2 cột X và Y.

 

________________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK176

 
%d bloggers like this: