ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN176

 

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ:  BK176  –  Bài:  DVSN176SUDOKU:   Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ KHÔNG DẤU : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:

a, ă, â => a;   e, ê => e;   o, ô, ơ => o;   u, ư => u;   d, đ => d

Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXIimage002

Hướng dẩn BOC176

image004

TOÁN VUI

BTV176a – Cô An rất thích màu đỏ và màu đen. Trong hộc tủ của cô có 6 đôi bao tay đỏ và 6 đôi bao tay đen, tất cả đều để rời ra. Nếu không nhìn vào hộc tủ, cô An phải lấy ra ít nhất là bao nhiêu chiếc bao tay mới được 1 đôi bao tay cùng màu?

BTV176b – Bạn và khách đấu một set tennis. Giả sử không ai bỏ cuộc giữa chừng. Hỏi vậy, bạn phải có tổng cộng ít nhất bao nhiêu cú đánh banh mới thắng được một set. Một set tennis gồm có 6 ván.

LỜI GIẢI:    Kỳ BK175

image006

 

BTV175a:
Vì viết chì có 5 mặt nên luôn luôn có một mặt nằm trên mặt bàn và không có mặt nào
hướng lên trên. Xác suất để mặt có hình trái tim hướng lên trên bằngt 0!

BTV175b:
Gọi x là số đồng tiền vàng.
Cậu trai thứ nhất được chia: (1/5)(x – 1) => còn lại (4/5)(x – 1)
Cậu trai thứ hai được chia: (1/5) [(4/5)(x –1) – 1] = (1/25)(4x – 9)
=> Còn lại: (4/25)(4x – 9)
Cậu trai thứ ba được chia: (1/5) [(4/25)(4x – 9) – 1] = (1/125)(16x – 61)
=> Còn lại: (4/125)(16x – 61)
Cậu trai thứ tư được chia: (1/5) [(4/125)(16x – 61) – 1] = (1/625)(64x – 369)
=> Còn lại: (4/625)(64x – 369)
Cậu trai thứ năm được chia: (1/5) [(4/625)(64x – 369) – 1] = (1/3125)(256x – 2101)
=> Còn lại: (4/3125)(256x – 2101)
Mỗi cô gái chia được chia: A = (1/5)(4/3125)(256x – 2101) = 204
Suy ra: x = 3121

Phú ông để lại 3,121 đồng tiền vàng.

________________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK177

 
%d bloggers like this: