ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN179

 

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ:  BK179  –  Bài:  DVSN179SUDOKU:   Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ KHÔNG DẤU : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:

a, ă, â => a;   e, ê => e;   o, ô, ơ => o;   u, ư => u;   d, đ => d

Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXIimage002

Hướng dẩn BOC179

image004

TOÁN VUI

BTV179a
Ở một cấp lớp nọ có 70% học sinh học Toán, 75% học Văn chương, 85% học Anh văn và 80% học Nhật ngữ. Ít nhất có bao nhiêu phần trăm học sinh học cả 4 môn?

BTV179b
a) Tìm 2 số M và N sao cho MN + NM = 1235.
b) Tìm 2 số M và N sao cho MN+ 1 + NM+1 = 626
c) Tìm 2 số M và N sao cho MN+ 2 + NM+2 = 730

LỜI GIẢI:       Kỳ BK178

image006

 

BTV178a:
Trong 5 số 3, 5, 7, 9 và 13 => 3 + 13 = 7 + 9
Như vậy, Bé đã chiếc rượu và nước vào các chai dung tích 3, 7, 9 và 13 lít.
Chai 5 lít còn trống.

BTV178b:
Nếu mỗi người xách riêng 1 vali thì tiền phạt tổng cộng chỉ có: $60 + $100 = $160
Nếu cả hai vali đều của ông Sang, thì tiền phạt lại lên đến $340, hơn: $340 – $160 = $180
Tại sao vậy? Vì số kg không bị phạt của ông Bảnh đã trở thành số kg thặng dư của ông Sang!

Gọi X là trọng lượng cho phép mang đi (không bị phạt);
Y, Z lần lượt là trọng lượng quá tải của vali của ông Sang và ông Bảnh;
C là tiền phạt cho mỗi kg quá tải.
Ta có các hệ thức:
X + Y + X + Z = 52     (1)
YC = 60
ZC = 100
XC = 180                   (2)
Nhân 2 vế của (1) cho C và thay XC, YC, ZC bằng trị số của chúng, ta được:
520 = 52C => C = 10
(2) => X = 180/C =18

Tóm lại: trọng lượng được phép mang đi không bị phạt là 18 kg.

 

_______________________________
Xem các lời giải kỳ tới K0181

 
%d bloggers like this: