ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN181

 

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ:  BK181  –  Bài:  DVSN181SUDOKU:   Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ KHÔNG DẤU : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:

a, ă, â => a;   e, ê => e;   o, ô, ơ => o;   u, ư => u;   d, đ => d

Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXIimage002

Hướng dẩn BOC181

image004

TOÁN VUI

BTV181a:
Bé Tí đổ nước đầy 2/3 một thùng chứa có kích thước đáy là 24cm x 18cm và sâu 30cm. Sau đó, bé bỏ một hòn đá vào thùng thì thấy nước lên đến mực 22cm. Hỏi vậy: thể tích của hòn đá là bao nhiêu?

BTV181b:
Tuổi Can hiện nay  bằng nửa tuổi của cha Can nhưng gấp 3 tuổi của cháu Can. Hỏi vậy: Can bao nhiêu tuổi khi tuổi của Can, cha Can và cháu Can cộng lại bằng tuổi của bà Nội. Hiện nay, bà đã 88 tuổi.

LỜI GIẢI:     Kỳ  BK180

image006

 

BTV180a:
a2 = b2 + c2
b = ¾ c   và    c = 8 cm
=> a2 = (3/4 c)2 + c2 = (25/16) c2 = (25/16) 82 = 100
=> a = 10 cm

BTV180b:
Số học sinh có thể là 5, hay 4 (nếu có 1 học sinh vắng mặt), hay 3 (nếu có 2 học sinh
vắng mặt).  Số viên kẹo ít nhất phải chia đúng cho 5, 3 và 4.

5 và 3 là 2 số nguyên tố. Các số chia đúng cho 5 và là bội số của 5×3 = 15, tức là:
15,  30,  45, 60, ….

Trong các số trên, 60 là số nhỏ nhất chia đúng cho 4.

Tóm lại:  Số kẹo ít nhất cô giáo phải dự trù là 60.
Với 5 học sinh, mỗi em được 12 viên kẹo.
Với 4 học sinh, mỗi em được 15 viên kẹo.
Với 3 học sinh, mỗi em được 20 viên kẹo.

 

______________________________
Xem các lời giải kỳ tới K182

 
%d bloggers like this: