ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN183

 

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ:  BK183  –  Bài:  DVSN183SUDOKU:   Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ KHÔNG DẤU : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:

a, ă, â => a;   e, ê => e;   o, ô, ơ => o;   u, ư => u;   d, đ => d

Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXIimage002

Hướng dẩn BOC183

image004

TOÁN VUI

BTV183a
Để chia kẹo đều cho 2 hay 3 hay 5 hay 7 học sinh, cô giáo phải có ít nhất là bao nhiêu viên kẹo?

BTV183b
Trong một trò chơi Lôtô, nhà cái bỏ 13 viên bi có ghi số từ 1 đến 13 vào một túi vải và sẽ rút ra 6 viên. Trên tờ ghi số, khách có thể ghi tối đa 6 số. Chỉ cần có 3 số đúng với các số mà nhà cái đã rút ra là khách sẽ được một giải thưởng. Hỏi vậy khách phải mua mấy tờ ghi số để chắc chắn được giải thưởng?

 

LỜI GIẢI: Kỳ BK182

image006

 

BTV182a:
8 + 8 + 8 + 88 + 888 = 1,000

BTV182b:
Gọi abc là số mà khách đã viết ra => abc = 100a + 10b + c    (1)
Số đảo ngược của số abc là số cba => cba = 100c + 10b + a   (2)
Trừ (1) với (2) => H = abc – cba = 100(a – c) + c – a               (3)
Vì c < a nên c – a < 0. Để có số dương, ta viết lại (3) như sau:

H = 100(a – c) – 10 + (10 + c – a) = 100(a – c – 1) + 100 – 10 + (10 + c – a)
= 100(a – c – 1) + 90 + (10 + c – a) = (a – c – 1) x 100 + 9 x 10 + (10 + c – a) (4)
= > Hiệu số là một số có 3 con số:

(i) Số chót = 10 + c – a;
(ii) Số giữa bằng 9;
(iii) Số đầu = a – c – 1 = 9 – (10 + c – a) = 9 – số chót

Biết số chót, suy ra “số đầu = 9 – số chót”, số giữa luôn luôn là 9.
Nếu số chót là 6 thì kết quả của phép trừ là 396

 

_________________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK184

 
%d bloggers like this: