ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN184

 

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ:  BK184  –  Bài:  DVSN184SUDOKU:   Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ KHÔNG DẤU : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:

a, ă, â => a;   e, ê => e;   o, ô, ơ => o;   u, ư => u;   d, đ => d

Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXIimage002


Hướng dẩn BOC184

image004

TOÁN VUI

BTV184a:
Phải có ít nhất bao nhiêu viên bi để bỏ vào 14 bao trống, mỗi bao có ít nhất 1 viên và số viên bi trong mỗi bao phải khác nhau?

BTV184b:
A và B là 2 số nguyên. A bằng phân nữa B, B bằng căn số bậc hai của C, C gấp đôi D và D có 2 con số và 2 con số nầy có tổng số là 5. Tìm 2 trị số khả hữu của A.

LỜI GIẢI: Kỳ BK183

image006

 

BTV183a:
2, 3, 5 và 7 là 4 số nguyên tố. Ít nhất số kẹo cô giáo phải có bằng tích số của
4 số nguyên tố đó, tức là 2x3x5x7 = 210 viên kẹo

BTV183b:
Để chắc chắn được giải thưởng, khách chỉ cần mua 2 tờ ghi số.
Trên một tờ, khách ghi các số: 1, 2, 3, 4, 5, 6
Trên tờ còn lại, khách ghi các số: 7, 8, 9, 10, 11, 12
Thật vậy, trường hợp xấu nhất có viên bi số 13 trong các viên bi mà nhà cái đã rút ra.
Còn lại 5 viên bi đã rút ra.
Trường hợp xấu nhất là 4 trong 5 viên nầy phân đều 2 viên trúng trong tờ thứ nhất (tức là nhỏ hơn 7), và 2 viên trúng trong tờ thứ hai (tức là lớn hơn 6).
Viên thứ 5 phải nằm trong tờ thứ nhất (nếu nhỏ hơn 7) hay tờ thứ hai (nếu lớn hơn 6).

Dù trường hợp nào thì khách cũng có 3 số trúng và được giải thưởng!

_______________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK185

 
%d bloggers like this: