ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN186

 

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ:  BK186  –  Bài:  DVSN186SUDOKU:   Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ KHÔNG DẤU : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:

a, ă, â => a;   e, ê => e;   o, ô, ơ => o;   u, ư => u;   d, đ => d

Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXIimage002

Hướng dẩn BOC186

image004

TOÁN VUI

BTV186a
Có bao nhiêu số hợp bởi 2 trong 5 con số 1, 2, 3, 4 và 5?

BTV186b
Hội người già tổ chức đi Canberra xem hội Hoa Xuân với giá xe bus là một số nguyên tố lớn hơn 10. Tổng cộng bà hội trưởng thu được $1,105. Hỏi vậy có bao nhiêu hội viên ghi tên và đóng tiền đi xem hội Hoa Xuân biết rằng số nầy không quá 70 người?

LỜI GIẢI:   Kỳ BK185

image006

 

BTV185a:
a) A = 31, B = 32, C = 33, D = 34, E = 35
25 + 26 + 27 + 28 + 29 + 30 = 31 + 32 + 33 + 34 + 35

b) A = 16, B = 17, C = 18, D = 19, E = 20
16 + 17 + 18 + 19 + 20 = 21 + 22 + 23 + 24

BTV185b:
Gọi ab là số của trụ thứ nhất => Số của trụ thứ hai và thứ ba lần lượt là ba và a0b.
ab = 10a + b, ba = 10b + a, a0b = 100a + 0 + b với 0 ≤ a,b ≤ 9

Vì các trụ cây số đặt cách đều nhau và vì xe có vận tốc đều nên:
ba – ab = a0b – ba
=> (10b + a) – (10a + b) = (100a + b) – (10b + a)
=> b = 6a

Nếu a > 1 thì b = 12 => không nhận được
=> a = 1 => b = 6

Số ghi trên 3 trụ cây số liên tiếp là:   16, 61, 106
Vận tốc của xe là 61 – 16 = 45 km/giờ.

_______________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK187

 
%d bloggers like this: