ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN187

 

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ:  BK187  –  Bài:  DVSN187SUDOKU:   Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ KHÔNG DẤU : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:

a, ă, â => a;   e, ê => e;   o, ô, ơ => o;   u, ư => u;   d, đ => d

Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXIimage002

Hướng dẩn BOC187

image004

TOÁN VUI

BTV187a
Ở một tiệm bán thức ăn nhanh nọ, bạn có thể mua 3 bánh nhân thịt, 7 ly sinh tố và một gói khoai tây chiên với giá $35 hoặc bạn có thể mua 4 bánh nhân thịt, 10 ly sinh tố và 1 gói khoai tây chiên với giá $48. Hỏi vậy; giá của 1 bánh nhân thịt, 1 ly sinh tố và 1 gói khoai tây chiên là bao nhiêu?

BTV187b
Có người hỏi tuổi lão Mộc, lão chỉ trả lời “Khi lão cộng 6 lần tuổi của lão 6 năm nữa với 7 lần tuổi của lão 7 năm nữa, thì lão được 14 lần tuổi của lão hiện nay”. Hỏi vậy, tuổi của lão Mộc trong 3 năm nữa là bao nhiêu?

LỜI GIẢI:    Kỳ BK186

 

image006

 

BTV186a:
Số có số hàng chục là 1: có 5 số 12, 13, 14, 15
Số có số hàng chục là 2: có 5 số 21, 23, 24, 25
……
Số có số hàng chục là 5: có 5 số 51, 52, 53, 54

Tổng cộng có 20 số.

Chú thích: 20 là số chỉnh hợp của 5 vật chập 2.
Chỉnh hợp của N vật chập k bằng: A(N,k) =
với N! là giai thừa của N => N! = N x (N-1) x (N-2) x ….. x 2 x 1
=> A(5,2) = 5! / (5 – 2)! = 5 x 4 = 20

BTV186b:
Gọi A là giá vé xe bus và N là số hội viên => N x A = 1105
Số 1105 tận cùng bằng 5 nên chia đúng cho 5.
Phân tích số tiền 1105 thành thừa số nguyên tố: 1105 = 5 x 13 x 17       (1)
A là số nguyên tố lớn hơn 5 nên không chia đúng cho 5 => N phải chia đúng cho 5.
Theo (1) thì có thể N = 5 x 13 = 65 và A = 17 hay N = 5 x 17 = 85 và A = 13
Vì N ≤ 70 nên N = 65 và A = 17

Tóm lại: có 65 hội viên ghi tên và đóng tiền đi xem hội Hoa Xuân.

________________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK188

 
%d bloggers like this: