ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN188

 

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ:  BK188  –  Bài:  DVSN188


SUDOKU:   Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ KHÔNG DẤU : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:

a, ă, â => a;   e, ê => e;   o, ô, ơ => o;   u, ư => u;   d, đ => d

Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXIimage002

Hướng dẩn BOC188

image004

TOÁN VUI

BTV188a –  Một ông chồng tiêu thụ hết một chai rượu trong 21 ngày. Cũng chai rượu đó, bà vợ ông ta phải mất gấp đôi số ngày mới tiêu thụ hếtt rượu. Nếu hai ông bà tiêu thụ rượu trong cùng một chai rượu như trên, thì trong bao lâu mới hết rượu?

BTV188b –  Một người khách lạ rủ bạn tham dự vào một trò chơi như thế nầy. Khách tung lên 2 đồng tiền và tuỳ theo 2 mặt đồng tiền trên bàn thế nào mà quyết định (H: Hình, C: Chữ): Nếu CC, khách trình cho bạn xem và tung 2 đồng tiền lại. Trong những trường hợp khác, khách đẩy đến bạn một đồng tiền trên bàn. Nếu đồng tiền nầy có mặt H, khách đưa bạn $3. Nếu đồng tiền nầy có mặt C, bạn đưa khách $2. Nếu bạn tham dự vào trò chơi nầy, thì bạn sẽ thắng hay thua?

LỜI GIẢI:     Kỳ BK187

image006

 

BTV187a:
Gọi b, s và k lần lượt là giá 1 bánh nhân thịt, 1 ly sinh tố và 1 gói khoai tây chiên, ta có hệ thống phương trình:
3b + 7s + k = 35          (1)
4b + 10s + k = 48        (2)

Trừ vế (1) và (2):
b + 3s = 13                   (3)

Viết lại (1) như sau:
2b + b + 7s + k = 35     (4)

Thay 2b tính từ (3):
2(13 – 3s) + b + 7s + k = 35
26 – 6s + b + 7s + k = 35
=> b + s + k = 35 – 26 = 9

Tóm lại: 1 bánh nhân thịt, 1 ly sinh tố và 1 gói khoai tây chiên giá $9

 

BTV187b:
Gọi x là tuổi hiện nay của lão Mộc, tuổi của lão 6 năm nữa là x + 6 và 7 năm nữa là x + 7.
Theo giả thiết thì:
6 (x + 6) + 7 (x + 7) = 14 x
Khai triển và rút gọn:
13x + 36 + 49 = 14x
=> x = 85
Tóm lại: Tuổi của lão Mộc trong 3 năm nữa là 85 + 3 = 88

 

_______________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK189

 
%d bloggers like this: