ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN189

 

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ:  BK189  –  Bài:  DVSN189SUDOKU:   Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ KHÔNG DẤU : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:

a, ă, â => a;   e, ê => e;   o, ô, ơ => o;   u, ư => u;   d, đ => d

Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXIimage002

Hướng dẩn BOC189

image004

TOÁN VUI

BTV189a – Với 4 con số 2, 3, 4 và 5, bạn có thể thu xếp các con số để có hệ thức 2 x 4 = 3 + 5.
Bạn phải thu xếp 5 con số 1, 2, 6, 7 và 8 thế nào để có một hệ thức?

BTV189b – Một tù nhân bị kết án tử hình nhưng được ban cho một đặc ân là sẽ được tha nếu giải được bài toán sau đây:
Tù nhân được cho 50 viên bi đen, 50 viên bi trắng để bỏ thế nào tuỳ ý vào 2 cái hủ trống. Sau đó, tù nhân bị bịt mắt và 2 hủ được thay đổi vị trí bất kỳ. Tù nhân lấy MỘT viên bi từ một hủ nào đó. Nếu viên bi nầy màu TRẮNG, thì tù nhân sẽ được tha tội chết.
Theo bạn thì tù nhân phải chia 100 viên bi vào 2 hủ thế nào để xác suất lấy được một viên bi trắng từ một hủ bất kỳ là lớn nhất?

LỜI GIẢI:     Kỳ BK188

image006

 

BTV188a:
Một ngày, ông chồng tiêu thụ 1/21 rượu trong chai, bà vợ tiêu thụ 1/42 rượu trong chai.
Nếu ông bà uống rượu trong cùng một chai, thì ông bà tiêu thụ hết 1/21 + 1/42 = 3/42 rượu trong chai mỗi ngày.
Suy ra, chai hết rượu trong 42/3 = 14 ngày.

BTV188b:
Nếu tham dự vào trò chơi nầy, bạn sẽ thua!
Thật vậy, ngoài trường hợp CC, có 3 trường hợp khác: HH, HC, CH
Trường hợp HH, khách bắt buộc phải đẩy đến bạn đồng tiền có mặt H và bạn thắng $3.
Trường hợp HC hay CH, lẽ dĩ nhiên, khách sẽ đẩy đến bạn đồng tiền có mặt C và bạn thua $2.
Trong 3 trường hợp, có 1 trường hợp bạn thắng $3, nhưng có đến 2 trường hợp bạn thua, tổng cộng $2 x 2 = $4.
Như vậy tính theo xác suất, nếu chơi lâu dài, bạn sẽ thua!

_______________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK190

 
%d bloggers like this: