ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN190

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ:  BK190  –  Bài:  DVSN190SUDOKU:   Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ KHÔNG DẤU : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:

a, ă, â => a;   e, ê => e;   o, ô, ơ => o;   u, ư => u;   d, đ => d

Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXI


image002


Hướng dẩn BOC190

image004

TOÁN VUI

BTV190a
Giả sử 5 con khỉ ăn 5 quả chuối trong 5 phút. Hỏi vậy:
a) Hai con khỉ ăn 2 quả chuối trong bao lâu?
b) Bao nhiêu con khỉ ăn hết 45 quả chuối trong 45 phút?

image006
BTV190b –
Bạn có 12 que diêm xếp thành cái hoa như hình bên cạnh. Có cách nào chỉ di chuyển 3 que diêm mà có được 7 tam giác đều và 3 hình thoi hay không?

LỜI GIẢI:           Kỳ BK189

image008


BTV189a:
Với 5 con số   1, 2, 6, 7 và 8, ta có hệ thức:
72 = 6 x 8 + 1
Mời độc giả tự giải bài toán với 4 con số 2, 4, 6 và 7

BTV189b:
Tù nhân chỉ cần bỏ 1 viên bi trắng vào 1 hủ còn 99 viên bi còn lại vào hủ còn lại.
Như vậy, tù nhân sẽ có cơ may 50/50 (hay xác suất 0.5) lấy viên bi từ hủ chỉ có 1 viên bi trắng.
Ngay cả, nếu tù nhân chọn nhầm hủ chứa 99 viên bi, thì xác suất để lấy được viên bi trắng bằng
49/99 ≈ 0,49495 gần bằng 0.5.

________________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK191

 
%d bloggers like this: