ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN191

 

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ:  BK191  –  Bài:  DVSN191SUDOKU:   Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ KHÔNG DẤU : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:

a, ă, â => a;   e, ê => e;   o, ô, ơ => o;   u, ư => u;   d, đ => d

Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXIimage002

Hướng dẩn BOC191

image004

TOÁN VUI

BTV191a – Bác Năm có 7 bao tay màu đen, 6 bao tay màu đỏ và 5 bao tay màu trắng bỏ lộn xộn trong hộc tủ. Hỏi vậy Bác phải lấy ra, mà không nhìn vào hộc tủ, ít nhất bao nhiêu bao tay để chắc chắn có 1 đôi cùng màu?

BTV191b – Tính tổng số sau đây theo số nguyên dương n:
Sn = 1 + 3 + 9 + 27 + ………… + 3n-2 + 3n-1 + 3n
Áp dụng: Tính T = 1 + 3 + 9 + 27 + ………… + 2,187 biết rằng 2,187 = 37

LỜI GIẢI:          Kỳ BK190

 

image006

 

BTV190a:
5 con khỉ ăn 5 quả chuối trong 5 phút
=> 1 con khỉ ăn 1 quả chuối trong 5 phút
=> 2 con khỉ ăn 2 quả chuối trong 5 phút
Trong 45 phút 1 con khỉ ăn 45/5 = 9 quả chuối
=> 5 con khỉ ăn 5 x 9 = 45 quả chuối trong 45 phút

Những kết quả trên chỉ đúng trong rất nhiều điều kiện mà ta phải hiểu ngầm.
Mời độc giả xác định những điều kiện đó.

image008
BTV190b:
Chỉ cần di chuyển 3 que diêm (a), (b) và (c) ở rìa của cái hoa và ráp lại để có thêm 1 tam giác đều. Tam giác nầy có 3 cạnh song song lần lượt với (a), (b) và (c) và có tâm là đỉnh chung của 3 tam giác còn lại của cái hoa, như hình vẽ. Trong hình, có 4 tam giác đều lớn, 3 tam giác đều nhỏ và 3 hình thoi nhỏ.

Câu hỏi thêm: Có cách nào chỉ di chuyển 4 que diêm mà có được 12 tam giác đều và 5 hình thoi hay không?

_______________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK192

 
%d bloggers like this: