ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN192

 

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ:  BK192  –  Bài:  DVSN192SUDOKU:   Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ KHÔNG DẤU : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:

a, ă, â => a;   e, ê => e;   o, ô, ơ => o;   u, ư => u;   d, đ => d

Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXIimage002

Hướng dẩn BOC192

image004

TOÁN VUI

image006
BTV192a – Có bao nhiều hình chữ nhật tronh hình bên đây?

 

BTV192b – Bạn làm rớt hai đồng tiền xuống bùn. Một đồng tiền là đồng $1 và một đồng tiền có thể là $1 hay $2 bạn không biết chắc. Giả sử hai đồng tiền có cùng kích thước. Sau một hồi mò mẫm tìm kiếm, bạn vớt lên được một đồng tiền. Đó là đồng $1.
Hỏi vậy xác suất để đồng tiền còn lại dưới bùn là đồng $1 là bao nhiêu?

LỜI GIẢI:    Kỳ BK191

image008

 

BTV191a:
Trường hợp xấu nhất là khi Bác Năm lấy ra 3 bao tay mà cả 3 lại khác màu.
Trường hợp nầy, nếu Bác lấy thêm 1 bao tay nữa, thì chắc chắn Bác có được một đôi bao tay cùng màu!
Tóm laị, Bác Năm phải lấy ra ít nhất là 4 bao tay để chắc chắn có được một đôi cùng màu.

BTV191b:
Sn = 1 + 3 + 9 + 27 + ………… + 3n-2 + 3n-1 + 3n
= 1 + 3( 1 + 3 + 9 + …………+ 3n-3+ 3n-2 + 3n-1 )
= 1 + 3(Sn – 3n)
Sn = 1 + 3Sn – 3n+1
= > Sn = ½ (3n+1 – 1)
Áp dụng:    2,187 = 37 => T = S7 = ½ (38 – 1) = 3,280

_______________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK193

 
%d bloggers like this: