ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN193

 

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ:  BK193  –  Bài:  DVSN193SUDOKU:   Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ KHÔNG DẤU : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:

a, ă, â => a;   e, ê => e;   o, ô, ơ => o;   u, ư => u;   d, đ => d

Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXIimage002

Hướng dẩn BOC193

image004

TOÁN VUI

BTV193a – Ông khách chỉ bức tranh trên tường hỏi hoạ sĩ. Hoạ sĩ nói: “Tôi không có anh chị em, nhưng cha của người nầy là cha của con tôi”. Người trong tranh là ai?

BTV193b – Có người khách rủ bạn tham dự trò chơi sau đây. Khách giải thích:
Tôi sẽ thẩy 2 đồng tiền lên bàn và không cho anh thấy 2 mặt đồng tiền trên bàn khi chúng rơi xuống.
Nếu 2 đồng tiền có cùng mặt “Chữ”, tôi sẽ trình cho anh thấy và tôi sẽ thẩy 2 đồng tiền lại
Nếu 2 đồng tiền không có cùng mặt “Chữ”, tôi sẽ cho anh thấy mặt của một đồng tiền.
Nếu mặt đồng tiền đó là Hình, tôi sẽ đưa anh $3. Nếu mặt đồng tiền đó là Chữ, and sẽ đưa tôi $2.
Nếu bạn đồng ý tham dự vào trò chơi nầy thì sau cùng bạn sẽ thắng hay thua?

LỜI GIẢI:     Kỳ BK192

image006

BTV192b:
Đễ dễ lý luận, gọi A là đồng tiền $1 và B là đồng tiền có thể là $1 hay $2.
Có 3 trường hợp có thể xảy ra:

1) Bạn đã vớt được đồng tiền A nên đồng tiền dưới bùn là đồng tiền B, có thể là
đồng $1 hay $2
2) Bạn đã vớt lên được đồng tiền B và đồng tiền nầy bây giờ biết được là $1.
Đồng tiến A $1 vẫn còn dưới bùn
3) Bạn đã với lên được đồng tiền A $1 và đồng tiền B còn dưới bùn thật sự là
đồng tiền $2

Trong 3 trường hợp trên, có 2 trường hợp mà đồng tiền còn dưới bùn là đồng $1.

Vậy: xác suất để đồng tiền còn lại dưới bùn là đồng $1 là 2/3.

 

________________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK194

 
%d bloggers like this: