ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN194

 

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ:  BK194  –  Bài:  DVSN194SUDOKU:   Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ KHÔNG DẤU : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:

a, ă, â => a;   e, ê => e;   o, ô, ơ => o;   u, ư => u;   d, đ => d

Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXIimage002

Hướng dẩn BOC194

image004

image006

LỜI GIẢI:   Kỳ BK193

 

image008

 

BTV193a:
Người trong tranh là con của hoạ sĩ !

BTV193b:
Bạn sẽ thua nếu bạn tham gia vào trò chơi nầy!
Khi khách thảy 2 đồng tiền lên bàn thì 4 trường hợp có thể xảy ra:
a) Chữ Chữ => Thẩy lại
b) Hình Hình => Bạn thắng $3
c) Hình Chữ => Bạn thua $2 vì khách sẽ cho bạn thấy mặt Chữ !
d) Chữ Hình => Bạn thua $2 vì khách sẽ cho bạn thấy mặt Chữ !
Trong 3 trường hợp sau, bạn thắng một trường hợp $3 nhưng thua hai trường hợp
tổng cộng $4. Nếu chơi lâu dài, bạn sẽ thua!

_______________________
Xem các lời giải kỳ tới BK195

 
%d bloggers like this: