ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN195

 

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ:  BK195  –  Bài:  DVSN195SUDOKU:   Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ KHÔNG DẤU : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:

a, ă, â => a;   e, ê => e;   o, ô, ơ => o;   u, ư => u;   d, đ => d

Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXIimage002

Hướng dẩn BOC195

image004

TOÁN VUI

BTV195a – Nếu tháng 10 của một năm nào có 5 ngày thứ Hai và 5 ngày thứ Tư, thì ngày đầu
tháng 11 năm đó là ngày thứ mấy?

BTV195b – Trong hộc tủ của ông Năm có 3 đôi găng tay đỏ, 3 đôi găng tay xanh rời từ cái lẫn
lộn. Hỏi vậy ông Năm phải lấy ra mà không nhìn vào hộc tủ, ít nhất mấy chiếc găng tay mới chắc
chắn có được một đôi găng tay cùng màu?

LỜI GIẢI: Kỳ BK194

image006

 
%d bloggers like this: