ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN196

 

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ:  BK196  –  Bài:  DVSN196SUDOKU:   Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ KHÔNG DẤU : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:

a, ă, â => a;   e, ê => e;   o, ô, ơ => o;   u, ư => u;   d, đ => d

Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXIimage002

Hướng dẩn BOC196

image004

TOÁN VUI

BTV196a – Tưởng tượng bạn có 4 tam giác đều, mỗi tam giác có chu vi 10 cm. Nếu bạn kết nối 4 tam
giác đó thành 1 tam giác đều lớn thì chu vi của tamg giác đều lớn nầy bằng bao nhiêu?

BTV196b – Ông Can lái xe hơi từ Sydney đến Canberra rồi trở về và quyết định lái xe thế nào để vận tốc trung bình của cả chuyếng đi là 90 km/giờ. Đến Canberra, ông vỡ lẽ ra là vận tốc trung bình của lượt đi chỉ có D km/giờ. Hỏi vậy, lượt về, ông phải đạt vận tốc trung bình là bao nhiêu để cho vận tốc trung bình của cả chuyến đi là 90 km/giờ? Xét 2 trường hợp: a) D = 50 km/giờ và b) D = 45 km/giờ

LỜI GIẢI:   Kỳ BK195

 

image006

 

BTV195a:
Tháng 10 có 31 ngày, hay 4 tuần lễ cộng thêm 3 ngày. Điều đó cũng có nghĩa là tháng 10 có 4 ngày hiện diện trong 4 tuần và 3 ngày hiện diện trong 5 tuần.
Ba ngày hiện diện trong 5 tuần bao giờ cũng liên tiếp nhau, ở đây là thứ Hai, thứ Ba và thứ Tư. Ngày đầu của 3 ngày nầy bao giờ cũng là ngày đầu tiên của tháng 10 (ngày 1/10) và ngày cuối trong 3 ngày nầy bao giờ cũng là ngày cuối của tháng 10 (ngày 31/10)
Vậy, ngày 31/10 của năm X là ngày thứ Tư. Suy ra, ngày đầu tháng 11 (1/11) của năm X là thứ Năm.

BTV195b:
Trong hộc tủ của ông Năm, có 12 găng tay, 6 đỏ và 6 xanh.
Trong 6 găng tay đỏ, có 3 găng cho bàn tay mặt, 3 găng cho bàn tay trái.
Trong 6 găng tay xanh, có 3 găng cho bàn tay mặt, 3 găng tay cho bàn tay trái.
Trường hợp xấu nhất là khi ông Năm lấy ra 6 găng tay, 3 găng đỏ cho cùng một bàn tay
(cùng phải hay trái) và 3 găng tay xanh cũng cho cùng một bàn tay.
Trong hộc tủ, còn lại 6 găng tay cho bàn tay bên phía còn lại.
Nếu ông Năm lấy thêm một găng tay nữa thì chắc chắn ông có được một đôi găng tay cùng
màu cho cả 2 bàn tay!
Tóm lại, ông Năm phải lấy it nhất là 7 găng tay mới có được 1 đôi găng tay cùng màu
cho cả 2 bàn tay.

__________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK197

 
%d bloggers like this: