ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN197

 

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ:  BK197  –  Bài:  DVSN197SUDOKU:   Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ KHÔNG DẤU : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:

a, ă, â => a;   e, ê => e;   o, ô, ơ => o;   u, ư => u;   d, đ => d

Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXIimage002

Hướng dẩn BOC197

image004

TOÁN VUI

BTV197a – Hiện giờ là đúng 12 giờ trưa. 50 giờ 30 phút nữa thì kim đồng hồ chỉ thế nào? Đồng hồ treo tường ghi giờ bằng số 1, 2, … , 11, 12.

BTV197b – Mỗi ngày một con bò cho 10 lit sữa, một con trâu cho 1/2 lít sữa và một con dê cho 1/4 lít sữa. Ông chủ trại lấy được 100 lit sữa mỗi ngày với 100 con thú của trại gồm trâu, bò và dê.
Hỏi vậy: ông chủ trại có bao nhiêu thú mỗi loại?

LỜI GIẢI:   Kỳ BK196

image006

 

BTV196a:
Trong 4 tam giác đều nhỏ chu vi 10 cm, chọn 1 tam giác để ở giữa và 3 tam giác còn lại nối với tam giác ở giữa theo 3 cạnh, để có 1 tam giác đều có cạnh gấp đôi cạnh của các tam giác nhỏ. Suy ra: chu vi của tam giác cân lớn gấp đôi chu vi của các tam giác cân nhỏ, tức bằng 20 cm.

BTV196b:
Gọi X là khoảng đường Sydney – Canberra. Để có vận tốc trung bình của cả chuyến đi là 90 km/giờ,
thời gian của cả chuyến đi phải là 2X/90.
Thời gian lượt đi Sydney – Canberra là X/D.
Gọi V là vận tốc trung bình lượt về Canberra – Sydney. Thời gian bận về là X/V
Ta phải giải phương trình:
2X/90 = X/D + X/V (1)
a) D = 50 km/giờ => X/45 = X/50 + X/V => V = 90 km/giờ
b) D = 45 km/giờ => X/45 = X/45 + X/V => 0 = 1/V
=> Không thể nào ông Can đạt được vận tốc trung bình của cả chuyến đi là 90 km/giờ
(vì V = vô cực)

______________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK198

 
%d bloggers like this: