ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN198

 

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ:  BK198  –  Bài:  DVSN198SUDOKU:   Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ KHÔNG DẤU : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:

a, ă, â => a;   e, ê => e;   o, ô, ơ => o;   u, ư => u;   d, đ => d

Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXIimage002

Hướng dẩn BOC198

image004

TOÁN VUI

BTV198a – Tháng Mười năm nào đó có 4 ngày thứ Hai, 4 ngày thứ Ba, 4 ngày thứ Tư và 4 ngày thứ Năm. Hỏi vậy ngày đầu tháng Mười Một năm đó là thứ mấy?

BTV198b – Tý và Sửu cùng đi bộ trên một con đường dài. Khi Tý đi 3 bước thì Sửu đi 2 bước. Nếu ở điểm khởi hành, Tý và Sửu cùng bắt đầu với chân trái. Để ý rằng bước đi của Tý và Sửu luôn luôn như nhau. Hỏi vậy: sau bao nhiêu bước của Tý (hay của Sửu) thì Tý và Sửu cùng bước với chân mặt?

LỜI GIẢI:   Kỳ BK197

 

image006

 

BTV197a:
Cứ 12 giờ đúng thì kim đồng hồ lại trở về vị trí cũ. Sau 48 giờ, bội số của 12, kim đồng hồ lại trở về vị trí cũ, tức là ở vị trí 12 giờ trưa.
Sau đó 50 giờ 30 phút – 48 giờ = 2 giờ 30 phút
đồng hồ có: kim ngắn chỉ chính giữa số 2 và 3, kim dài chỉ số 6

BTV197b:
Gọi X, Y và Z lần lượt là số bò, trâu và dê. Ta có:
X + Y + Z = 100                        (1)
10X + ½ Y + ¼ Z = 100        (2)

Đây là hệ thống phương trình Diophantine, có 3 ẩn số mà chỉ có 2 phương trình.
(1) => X + Y = 100 – Z            (3)
(2) => 40X + 2Y + Z = 400
=> 38X + 2(X + Y) + Z = 400 => 38X + 2(100 – Z) + Z = 400
=> Z = 38X – 200 => X = (Z + 200) / 38 = [Z + (5 x 38) + 10] /38
=> X = 5 + (Z + 10)/38          (4)

X là số nguyên khi Z + 10 chia đúng cho 38.

Đặt Z + 10 = 38k, k là số nguyên dương bất kỳ => Z = 38k – 10            (5)

Từ (4), suy ra: X = 5 + k (6)
Từ (1), suy ra: Y = 100 – X – Z = 100 – (5 + k) – (38k – 10)
=> Y = 105 – 39k           (7)
=> k ≤ 2

Nếu k = 1 => X = 6, Y = 66, Z = 28   hay   6 bò,   66 trâu,   9 dê
Nếu k = 2 => X = 7, Y = 27, Z = 66   hay   7 bò,   27 trâu,    66 dê

Tóm lại: bài toán có 2 nghiệm số.

______________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK199

 
%d bloggers like this: