ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN199

 

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ:  BK199  –  Bài:  DVSN199SUDOKU:   Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ KHÔNG DẤU : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:

a, ă, â => a;   e, ê => e;   o, ô, ơ => o;   u, ư => u;   d, đ => d

Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXIimage002

Hướng dẩn BOC199

image004

TOÁN VUI

BTV199a – Hai hình lăng trụ đồng dạng có thể tích lần lượt là 13,500 cm3 và 500 cm3. Cạnh dài nhất của hình lăng trụ nhỏ là 15 cm. Hỏi vậy: cạnh dài nhất của hình lăng trụ lớn là bao nhiêu?

BTV199b – Cho số 69. Thêm bên trái và bên phải số 69 mỗi bên một con số để có 1 số A gồm 4 con số. Tìm số A chia đúng cho 3, 7 và 11.

LỜI GIẢI:   Kỳ BK198

image006

 

BTV198a:
Tháng Mười có 31 ngày hay 4 tuần + 3 ngày lẻ => Tháng Mười có 3 ngày xuất hiện 5 lần. Ba ngày nầy là thứ Sáu 29/10 , thứ Bảy 30/10 và Chủ nhật 31/10.

=> Đầu tháng Mười Một năm đó là thứ Hai.

BTV198b:
Giả sử mỗi bước của Tý dài 4 dm và mỗi bước của Sửu dài 6 dm.
Tý bước chân mặt ở các điểm 4 dm, 12 dm, 20 dm , …
Sửu bước chân mặt ở các điểm 6 dm, 18 dm, 30 dm, …
Tất cả vị trí của bước chân mặt của Tý đều không chia đúng cho 3.
Tất cả vị trí của bước chân mặt của Sửu đều chia đúng cho 3.

=> Không có 2 vị trí chân mặt của Tý và Sửu bằng nhau
=> Không có bước nào của Tý và Sửu cùng một lúc là chân mặt.

_______________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK200

 
%d bloggers like this: