ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN200

 

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ:  BK200  –  Bài:  DVSN200SUDOKU:   Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ KHÔNG DẤU : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:

a, ă, â => a;   e, ê => e;   o, ô, ơ => o;   u, ư => u;   d, đ => d

Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXIimage002

Hướng dẩn BOC200

image004

TOÁN VUI

BTV200a – Trong một buổi tiệc, một ông khách sàm sỡ hỏi tuổi của một cô gái đẹp ngồi kế bên. Cô gái, sau một lúc ngạc nhiên, trả lời: “Ba lần tuổi tôi 3 năm nữa trừ 3 lần tuổi tôi 3 năm trước là tuổi của tôi bây giờ? Hỏi vậy, tuổi bây giờ của cô gái là bao nhiêu? Bạn có tin là cô gái nói thật không?

BTV200b – Trong một cuộc chạy đua giữa 3 người bạn A, B và C. A về đích trước hơn B 12 thước và hơn C 18 thước. B về đích sau đó hơn C 8 thước. Hỏi vậy đường đua dài bao nhiêu? Giả sữ các tay đua đều chạy với vận tốc đều.

LỜI GIẢI:   Kỳ BK199

image006
_____________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK201

 
%d bloggers like this: