ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN202

 

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ:  BK202  –  Bài:  DVSN202SUDOKU:   Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ KHÔNG DẤU : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:

a, ă, â => a;   e, ê => e;   o, ô, ơ => o;   u, ư => u;   d, đ => d

Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXIimage002

Hướng dẩn BOC202

image004

TOÁN VUI

BTV202a – Không cần tính toán, xin trả lời ngay nếu 15873 x 63 = 999999 thì 15873 x 35 và
15873 x 77 bằng bao nhiêu ?

BTV202b – Tìm một số N lớn nhất có 6 con số với các tính chất sau đây:
a) N có 3 cặp con số có tổng số mỗi cặp là 11
b) N có 2 cặp số mà số nầy gấp 3 số kia

LỜI GIẢI:    Kỳ BK201

 

image006

 

BTV201a:
Gọi x là giá tiền của 1 kí lô tôm khô. Số tiền bé Chi đem theo là x – 8 đồng. Bé chi giữ lại 1 đồng, còn lại x – 8 – 1 = x – 9 đồng, trả cho chú Thòn. Đó là phân nửa giá tiền của 1 kí lô tôm khô, hay x/2 đồng.
=> x – 9 = x/2 => x = 18 đồng

Giá tiền kí lô tôm khô mà bé Chi mua là 18 đồng.

 

BTV201b:
Gọi X là tuổi của khách. Khách tính:
A = X + 90, B = A – 100 = X + 90 – 100 = X – 10
Kết quả sau cùng = B + 1 = X – 10 + 1 = X – 9
Suy ra: X = Kết quả sau cùng + 9

Tuổi của khách bằng kết quả sau cùng + 9.

 

________________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK203

 
%d bloggers like this: