ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN203

 

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ:  BK203  –  Bài:  DVSN203SUDOKU:   Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ KHÔNG DẤU : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:

a, ă, â => a;   e, ê => e;   o, ô, ơ => o;   u, ư => u;   d, đ => d

Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXIimage002

Hướng dẩn BOC203

image004

TOÁN VUI

BTV203a –  Trong số 35 người trong buổi họp, số đàn bà gấp đôi số trẻ em và số trẻ em gấp đôi số đàn ông. Hỏi vậy có bao nhiêu đàn ông, bao nhiêu đàn bà và bao nhiêu trẻ em?

BTV203b –  Tiệm hớt tóc Tự Do có 2 người thợ rất lành nghề, hớt tóc cạo râu đều đẹp và nhanh như nhau: hớt tóc 15 phút, cạo râu 5 phút! Một hôm, trong lúc 2 người thợ đang đọc báo thì có 3 ông khách cùng vào một lúc để hớt tóc cạo râu và yêu cầu 2 người thợ giúp càng nhanh càng tốt, sợ trể chuyến bay.
Hỏi vậy: 2 người thợ đã thu xếp công việc như thế nào cho khách vừa lòng?

LỜI GIẢI: Kỳ BK202

image006

 

BTV202a:
63 = 7 x 9
15873 x 63 = 15873 x 7 x 9 = 999999 => 15873 x 7 = 111111
=> 15873 x 35 = 15873 x 7 x 5 = 111111 x 5 = 555555
=> 15873 x 77 = 15873 x 7 x 11 = 111111 x 11 = 1222221

Tổng quát, ta có bảng sau đây:

15873 x 7 = 111111 15873 x 42 = 666666
x 14 = 222222 x 49 = 777777
x 21 = 333333 x 56 = 888888
x 28 = 444444 x 63 = 999999
x 35 = 555555 x 70 = 1111110

BTV202b:
Các cặp số có tổng số 11 là:   (2,9) (3,8) (4,7) (5,6)
Cặp số có số nầy gấp 3 số kia là:  (2,6) (3,9)
N có 2 cặp số mà số nầy gấp 3 lần số kia. Hai cặp số nầy là (2,6) và (3,9)
=> N phải chứa các con số 2, 3, 6 và 9.

N có 3 cặp số có tổng số 11. Ba cặp số nầy là 3 trong 4 cặp (2,9), (3,8), (4,7) và (5,6).
Vì N phải có các con số 2, 3, 6 và 9, nên N cũng phải có các con số 8 và 5.

Tóm lại, N phải có 6 con số 2, 3, 5, 6, 8 và 9.

Số N lớn nhất phải là: N = 986532

______________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK204

 
%d bloggers like this: