ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN204

 

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ:  BK204  –  Bài:  DVSN204SUDOKU:   Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ KHÔNG DẤU : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:

a, ă, â => a;   e, ê => e;   o, ô, ơ => o;   u, ư => u;   d, đ => d

Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXIimage002

Hướng dẩn BOC204

image004

TOÁN VUI

BTV204a –  Một đồng hồ treo tường có chuông gỏ mấy tiếng khi đồng hồ chỉ mấy giờ.
Nếu lúc 7 giờ, chuông gỏ 7 tiếng trong 7 giây thì lúc 10 giờ chuông gỏ 10 tiếng trong bao lâu?

BTV204b –  Ông Tâm đi bộ trên đường bằng 4 km/giờ và trên đừng dốc 3 km/giờ. Khi trở về
cùng một con đường, vận tốc của ông trên đương dốc là 6 km/giờ và trên đường bằng là 4 km/giờ.
Tổng cộng cuộc đi bộ của ông Tâm mất 6 giờ. Hỏi vậy khoảng đường bận đi của ông Tâm dài bao nhiêu?

LỜI GIẢI:        Kỳ BK203

 

image006

 

BTV203a:
Gọi x là số đàn bà tham dự. Số trẻ em tham dự là x/2 và số đàn ông tham dự là x/4.
=> Số người tham dự: x + ½ x + ¼ x = 7/4 x
=> 7/4 x = 35 => x = 20
Người tham dự: đàn bà: 20, trẻ em: 10, đàn ông: 5

 

BTV203b:
Thợ 1 hớt tóc Khách 1 (15 phút). Xong, Thợ 1 hớt tóc cho Khách 2 (15 phút)
Trong lúc đó, Thợ 2 cạo râu Khách 2 (5 phút). Xong, Thợ 2 hớt tóc (15 phút) và cạo râu (5 phút)
cho Khách 3.
Sau cùng, Thợ 2 cạo râu cho Khách 1 (5 phút).

Tóm lại, chỉ trong 30 phút, hai người thợ đã hớt tóc và cạo râu xong cho 3 ông khách.

________________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK205

 
%d bloggers like this: