ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN206

 

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ:  BK206  –  Bài:  DVSN206SUDOKU:   Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ KHÔNG DẤU : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:

a, ă, â => a;   e, ê => e;   o, ô, ơ => o;   u, ư => u;   d, đ => d

Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXIimage002

Hướng dẩn BOC206

image004

TOÁN VUI

BTV206a – Đại tá Tuyết đang nói chuyện với một thanh niên tên Bảo. Bảo là con trai của đại tá Tuyết nhưng đại tá Tuyết không phải là cha của Bảo. Chuyện có thể xảy ra như thế chăng?

BTV206b – Một số gọi là “hoàn hảo” (Perfect number) khi tổng số các ước số của nó (kể 1 nhưng không kể số đó) bàng chính số đó, thí dụ 6 là số hoành hảo vì 1+2+3 = 6. Số “dồi dào” (abundant number) khi có tổng số các ước số lớn hơn số đó, thí dụ 12 là số dồi dào vì 1+2+3+4+6 = 16 > 12. Số “kỳ dị” (weird number) là số “dồi dào” và không có các ước số có tổng số bằng số đó, thí dụ 12 không phải là số “kỳ dị” vì có 1+2+3+6 = 12.
Nghiệm rằng 70 là một số “kỳ dị”.

LỜI GIẢI: Kỳ BK205

image006

 

BTV205a:
Gọi X là số người chạy trước Tý và Y là số người chạy say Tý:
=> (1/5)X = ( 4/7)Y => X = 20Y/7
Vì 20 không có thừa số chung với 7, nên Y phải là một bội số của 7
=> Y = 7, 14, 21, ….
=> X = 20, 40, 60, ….
Số người tham dư bằng X + Y + 1 = 28, 55, 82, …

Vì số người tham dự không quá 30 nên số đó phải là 28.

 

BTV205b:
Nếu chia cung giữa 2 số liên tiếp trên đồng hồ làm 3 cung nhỏ, thì vòng tròn trên đồng hồ được chia thành 3 x 12 = 36 cung nhỏ. Mỗi cung nhỏ có số đo  360o / 36 = 10o .
Lúc 3 giờ 20 phút, kim dài chỉ ngay số 4, kim ngắn chỉ quá số 3 một chút (3 + 1/3).
Lúc 3 giờ 20 phút, cung từ gốc 12 giờ đến đầu kim ngắn bằng 3 x 3 + 1 = 10 cung nhỏ, tức là có số đo
10o x 10 = 100o , cung từ gốc 12 giờ đến đầu kim dài (chỉ số 4) bằng 3 x 4 = 12 cung nhỏ, tức là có số đo: 10o x 12 = 120o.
Góc họp bởi kim ngắn và kim dài lúc 3 giờ 20 phút bằng:  120o – 100o = 20o

_____________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK207

 
%d bloggers like this: