ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN207

 

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ:  BK207  –  Bài:  DVSN207SUDOKU:   Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ KHÔNG DẤU : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:

a, ă, â => a;   e, ê => e;   o, ô, ơ => o;   u, ư => u;   d, đ => d

Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXIimage002

Hướng dẩn BOC207

image004

TOÁN VUI

BTV207a –  Can là em của Mùi, Mai là em của Tài. Tài là cha của Can.
Hỏi vậy: Mai là gì của Mùi?

BTV207b –  Cho số N = abcdefg, a > 0, gồm 7 con số, hợp bởi 2 số x = abc và y = defg.
Tìm số N sao cho phân nửa bình phương của số y trừ bớt số x thì bằng số N.

LỜI GIẢI:     Kỳ BK206

image006

 

BTV206a:
Đại tá Tuyết là mẹ của Bảo !

BTV206b:
Các ước số của 70 là 1, 2, 5, 7, 10, 14, 35
1 + 2 + 5 + 7 + 10 + 14 + 35 = 74 > 70
=> 70 là một số “dồi dào”
Trong các ước số của 70, không thể tìm các ước số có tổng số là 70.
=> 70 là một số “kỳ dị”.
Số “kỳ dị” kế tiếp đã tìm được là 836. Nếu có thì giờ, mời độc giả nghiệm lại!

_____________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK208

 
%d bloggers like this: