ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN209

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ:  BK209  –  Bài:  DVSN209SUDOKU:   Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ KHÔNG DẤU : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:

a, ă, â => a;   e, ê => e;   o, ô, ơ => o;   u, ư => u;   d, đ => d

Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXIimage002

Hướng dẩn BOC209

image004

TOÁN VUI

BTV209a –  Nhà Nam ở cách ga xe lửa miền Trung 20 km. Nam phải đi xe đạp đến ga xe lửa nầy trước 15 giờ để lấy vé về Đà nẳng. Nam rời khỏi nhà lúc 12 giờ với vận tốc 5 km/giờ. Đi được 1 giờ, Nam nhìn đồng hồ, thấy rằng nếu cứ đạp thong thả như vậy thì không kịp giờ, phải đạp nhanh lên!
Hỏi vậy: Nam phải đạp xe nhanh đến mức nào để đến được ga xe lửa trước hay đúng 15.00 giờ?

BTV209b – Với một cân có 2 dĩa, phải cần 4 quả cân như thế nào để có thể cân những vật nặng 1kg, 2kg, 3kg, ……. đến 39kg, 40kg?

LỜI GIẢI: Kỳ BK208

image006

BTV208a:
3 x 6 = 18, 6 + 3 = 9 , 6 / 3 = 2
=> A = 3, B = 6, C = 9, E = 2
Chú ý: lời giải A = 2, B = 9 không nhận được

BTV208b:

N = p2 – 1,  p là số nguyên tố > 2 và < 100
Nếu p  = 3, 5, 7 => N = 8, 24, 48 đều chia đúng cho 8
Vì  p < 100 => p = 10c + d  (c và d là số ở hàng chục và đơn vị của p)
= > N = p2 – 1 = (10c + d)2 – 1 = 100c2 + 20cd + d2 – 1
= > N = 96c2 + 4c2 + 16cd + 4cd + d2 – 1
= > N = 8(12c2 + 2cd) + 4c2 + 4cd + d2 – 1
= > N = bs8 + (2c + d)2 – 1     (bs: bội số)
= > N = bs8 + (2c + d – 1) (2c + d + 1)
= > N = bs8 + M  với  M = (2c + d – 1) (2c + d + 1)

N = p2 – 1 chia đúng cho 8 nếu M cũng chia đúng cho 8

Mọi số nguyên tố > 2 đều lẻ => d là số lẻ
Đặt d = 2e + 1  với  e ≥ 0
= > M = (2c + 2e) (2c + 2e + 2) = 4(c + e)(c + e + 1)
= >M chia đúng cho 4

Trong 2 số liên tiếp (c + e) và (c + e + 1), phải có một số chẳn
=> M chia đúng cho 2
=> M chia đúng cho 4 và 2 nên chia đúng cho 8

Tóm lại, N = p2 – 1 với p là số nguyên tố > 2 và < 100, chia đúng cho 8.

__________________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK210

 
%d bloggers like this: