ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN210

 

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ:  BK210  –  Bài:  DVSN210SUDOKU:   Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ KHÔNG DẤU : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:

a, ă, â => a;   e, ê => e;   o, ô, ơ => o;   u, ư => u;   d, đ => d

Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXIimage002

Hướng dẩn BOC210

image004

TOÁN VUI

BTV210a – Tý cao hơn Sửu nhưng thấp hơn Dần. Sửu lại thấp hơn Mẹo, trong khi Mẹo lại cao hơn Tý. Hỏi vậy ai thấp nhất?

BTV210b – Hai chàng thanh niên Tý và Sửu cùng nói chuyện về tuổi tác của nhau.
Tuổi chúng mình cộng lại được 42.
Tý nói: “Tuổi của tôi bây giờ gấp đôi tuổi của anh mấy năm về trước”
Sửu ngắt lời: “Hồi nào? Năm nào? Xin anh nói ra cho rõ?”
Tý nói: “Hồi mà tuổi của tôi bằng tuổi của anh bây giờ!”
Sửu ngớ ra, chỉ biết nói: “Anh khéo nói vớ vẩn, lanh quanh, làm sao biết được?”
Tý nói: “Không lanh quanh gì hết, anh cứ suy nghĩ cho kỹ là ra tuổi của anh và của tôi ngay!”
Mời bạn tính hộ tuổi của Tý và Sửu.

LỜI GIẢI: Kỳ BK209

image002

 

BTV209a:
Lúc 13 giờ, Nam đã đi được 5km. Còn lại 15 km đường Nam phải đi trong 15 – 13 = 2 giờ.
Muốn đến được ga xe lửa lúc 15 giờ hay sớm hơn, Nam phải đạp xe nhanh hơn với
vận tốc ít nhất bằng 15 / 2 = 7.5 km/giờ.

BTV209b:
Trước hết, để cân vật năng 1kg, phải có quả cân 1kg.
Để cân vật nặng 2kg, 3kg, 4kg phải có thêm quả cân 3kg, vì:
3kg = (vật 2kg) + 1kg
3kg = (vật 3kg)
3kg + 1kg = (vật 4kg)
Để cân vật nặng 5kg, 6kg, …. đến 13kg, phải cần thêm quả cân 9kg, vì:
9kg = (vật 5kg) + 3kg + 1kg
(vật 6kg) + 3kg = 9kg
……
(vật 12kg) = 9kg + 3kg
(vật 13kg) = 9kg + 3kg + 1kg
Để cân vật nặng từ 14kg đến 40kg, ta phải có thêm quả cân 27kg, vì:
27kg = (vật 14kg) + 9kg + 3kg + 1kg
……..
(vật 40kg) = 27kg + 9kg + 3kg + 1kg

Tóm lại, để có thể cân các vật 1kg, 2kg, 3kg, ….. đến 40kg, phải cần 4 quả cân: 1kg, 3kg, 9kg và 27kg.
Để ý rằng trọng lượng các quả cân nầy là các luỹ thừ tuần tự của 3
30 = 1, 31 = 3, 32 = 9 và 33 = 27

_______________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK211

 
%d bloggers like this: