ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN211

 

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ:  BK211  –  Bài:  DVSN211SUDOKU:   Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ KHÔNG DẤU : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:

a, ă, â => a;   e, ê => e;   o, ô, ơ => o;   u, ư => u;   d, đ => d

Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXIimage002

Hướng dẩn BOC211

image004

TOÁN VUI

BTV211a – Cho 2 số ab và cd. Tìm điều kiện để ab x cd = ba x dc. Cho thí dụ.

BTV211b – Anh Sang đạp xe từ thành phố A dến thành phố B với vận tốc 40 km/giờ. Bận về từ B trở về A, nhờ xuôi gió nên vận tốc của anh Sang là 60 km/giờ. Hỏi vậy vận tốc trung bình của cả chuyến đi của anh Sang là bao nhiêu?

LỜI GIẢI:   Kỳ BK210

image006

 

BTV210a:
Tý cao hơn Sửu nhưng thấp hơn Dần. Sửu lại thấp hơn Mẹo, trong khi Mẹo lại cao hơn Tý
=> Sửu thấp nhất.

BTV210b:
Gọi T và S lần lượt là tuổi hiện nay của Tý và Sửu và m là mấy năm về trước.
Ta có 3 phương trình sau đây:
T + S = 42                         (1)
T = 2 (S – m)                     (2)
T – m = S (3)
Loại m giữa (2) và (3)
(3) => m = T – S                (4)
Thay m vào (2) => T = 2S -2(T – S) => 3T = 4S           (5)
(1) => 4T + 4S = 4×42 = 168                                        (6)
Loại S giữa (5) và (6)
=> 4T + 3T = 168 => 7T = 168 => T = 24
(1) => S = 42 – 24 = 18

Tóm lại:   Tuổi hiện nay của Tý và Sửu là 24 và 18.
(4) = m = T – S = 24 – 18 = 6
6 năm về trước. tuổi của Sửu là  18 – 6 = 12,  bằng phân nửa tuổ củ Tý hiện nay,
6 năm về trước, tuổi của Tý là    24 – 6 = 18,  bằng tuổi của Sửu hiện nay.

_______________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK212

 
%d bloggers like this: