ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN214

 

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ:  BK214  –  Bài:  DVSN214SUDOKU:   Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ KHÔNG DẤU : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:

a, ă, â => a;   e, ê => e;   o, ô, ơ => o;   u, ư => u;   d, đ => d

Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXIimage002

Hướng dẩn BOC214

image004

TOÁN VUI

BTV214a – Khi nào hình chữ nhật có các cạnh là số nguyên và có chu vi bằng diện tích?

BTV214b – Tiệm điện ABC quyết định bán TV giảm giá 25% trong 1 tuần lễ. Sau tuần lễ đó, giá sẽ tăng lên 25% trên giá đã giảm tuần trước. Hỏi vậy giá TV sau tuần lễ hạ giá có bằng giá TV trước tuần lễ hạ giá hay không? Nếu giá TV tăng 25% một tuần lễ trước khi hạ giá 25% tuần lễ sau đó thì giá TV hạ giá có bằng giá TV trước khi tăng 25% hay không?

LỜI GIẢI:   Kỳ BK213

image006

 

BTV213a:
Phân tích 595 thành thừa số nguyên tố:
595 = 5 x 7 x 17
Số học sinh lớp 10A có thể bằng
5 x 7 = 35     => chi phí:   $17
5 x 17 = 85   => chi phí:    $7
7 x 17 = 119  => chi phí:    $5
Một lớp học không thể có 85 hay 119 học sinh
=> Lớp 10A có 35 học sinh.

BTV213b:
Trong lần đua đầu, Tân chạy 100 thước, Lập chạy 90 thước trong cùng một thời gian.
Trong lần đua thứ hai, khi Tân chạy được 100 thước, còn cách mức đến 10 thước (nên nhớ là Tân phải chạy khoảng đường 110 thước), thì Lập chạy được 90 thước. Ở vị trí nầy thì Tân và Lập ngang nhau, cùng cách mức đến 10 thước.
Vì Tân chạy nhanh Lập, nên sau cùng Tân sẽ đến mức trước Lập 1 thước!

_______________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK215

 
%d bloggers like this: