ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN215

 

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ:  BK215  –  Bài:  DVSN215SUDOKU:   Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ KHÔNG DẤU : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:

a, ă, â => a;   e, ê => e;   o, ô, ơ => o;   u, ư => u;   d, đ => d

Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXIimage002

Hướng dẩn BOC215

image004

TOÁN VUI

BTV215a – Bà Mắn có 7 đứa con mà trong đó có đến 2 cặp sinh ba. Tích số số tuổi
của các con là 1029. Xin cho biết tuổi các con của bà Mắn.

BTV215b – Giải bài toán mẫu tự:

image006

LỜI GIẢI: Kỳ BK214

image008

 

BTV214a:
Gọi x và y là 2 cạnh của hình chữ nhật. Hình chữ nhật có chu vi bằng diện tích khi
2(x + y) = xy=> 2y = x(y – 2) => x = 2y /(y – 2) = (2y – 4 + 4)/(y – 2) = 2 + 4/(y-2)
Các cạnh là số nguyên khi (y – 2) chia đúng cho 4 tức là khi
y – 2 = 1 hay y – 2 = 2 hay y – 2 = 4
= > y = 3 hay y = 4 hay y = 6
= > x = 6 hay x = 4 hay x = 3
Tóm lại: hình chữ nhật có cạnh 3 và 6 hay hình vuông cạnh 4 có chu vi bằng diện tích.

 

BTV214b:
Giả sử giá TV thường lệ là $400.

a) Trong tuần lễ hạ giá, giá TV là $400 – 25% của $400 = $400 – $100 = $300.
Sau tuần lễ hạ giá, giá TV là $300 + 25% của $300 = $300 + $75 = $375
=> Giá TV sau tuần lễ hạ giá nhỏ hơn giá TV trước khi hạ giá

b) Trước tuần lễ hạ giá, giá TV là $400 + 25% của $400 = $400 + $100 = $500
Trong tuần lễ hạ giá, giá TV là $500 – 25% của $500 = $500 – $125 = $375
=> Giá TV trong tuần lễ hạ giá nhỏ hơn giá TV trước khi tăng giá.
Trong cả 2 trường hợp, giá TV sau cùng nhỏ hơn giá TV bình thường.
Cách nhìn khác của bài toán:
1) 75% x 125%
2) 125% x 75%

__________________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK216

 
%d bloggers like this: