ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN216

 

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ:  BK216  –  Bài:  DVSN216SUDOKU:   Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ KHÔNG DẤU : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:

a, ă, â => a;   e, ê => e;   o, ô, ơ => o;   u, ư => u;   d, đ => d

Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXIimage002

Hướng dẩn BOC216

image004

TOÁN VUI

BTV216a – Mẹ Tý cho Tý 20 bài toán đố và giao ước với Tý là với 1 bài giải đúng, Tý sẽ được thưởng $2, nhưng nếu sai, Tý sẽ bị phạt $1. Khi làm xong bài, Tý được Mẹ thưởng $28. Hỏi vậy Tý đúng bao nhiêu bài toán?

BTV216b –  Ở 2 thành phố lớn A và B, cứ cách khoảng 1 giờ là có 1 chuyến xe lửa chạy từ A sang B và 1 chuyến xe lửa chạy từ B sang A. Xe lửa phải mất 5 giờ để chạy từ thành phố nầy đến thành phố kia. Hỏi vậy: chuyến xe lửa X chạy từ A đến B gặp bao nhiêu chuyến xe lửa chạy ngược chiều ?

LỜI GIẢI: Kỳ BK215

image006

 

BTV215a:
Phân tích 1029 thành thừa số nguyên tố:
1029 = 3 x 343 = 3 x 73
=> Bà Mắn có 1 đứa con 3 tuổi và 3 đứa con sinh ba 7 tuổi.

Còn 1 cặp sinh 3 nữa ở đâu?
Vì 1029 cũng bằng 1029 = 13 x 3 x 73 nên cặp sinh ba thứ hai mới có 1 tuổi!

Tóm lại: 7 đứa con của bà Mắn có:

1 cặp sinh ba 1 tuổi, 1 đứa 3 tuổi và 1 cặp sinh ba 7 tuổi.

 

BTV215b:

image008Số hàng trăm 3 + C + (số giữ 1 có hay không) = 2 => không được
=> Số hàng trăm 3 + C + (số giữ 1 có hay không) = 12
=> B = 1
=> 6 + B = A => 6 + 1 = A => A = 7
Số hàng chục: A + 4 = B => 7 + 4 = 11 = 1    (giữ 1)
Số hàng trăm: 3 + C + (Số giữ 1) = 12 => 3 + C + 1 = 12 => C = 8

Tóm lại:      376 + 841 = 1217

_________________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK217

 
%d bloggers like this: