ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN217

 

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ:  BK217  –  Bài:  DVSN217SUDOKU:   Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ KHÔNG DẤU : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:

a, ă, â => a;   e, ê => e;   o, ô, ơ => o;   u, ư => u;   d, đ => d

Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXIimage002

Hướng dẩn BOC217

image004

TOÁN VUI

BTV217a – Mỗi cậu trai con của cụ Bá có một số con trai bằng số anh em trai của cậu. Tuổi của cụ Bá bằng số con trai và số cháu nội trai của cụ. Hỏi vậy tuổi của cụ Bá là bao nhiêu biết rằng tuổi cụ ở trong khoảng 70 và 90.

BTV217b – Ông Bá bán 2 chiếc xe hơi, mỗi chiếc $6,000, lỗ 20% với chiếc thừ nhứt, nhưng lời 20% với chiếc thứ hai. Hỏi vậy, ông Bá lời hay lỗ trong việc bán xe nầy.

LỜI GIẢI: Kỳ BK216

image006

 

BTV216a:
Nếu Tý giải đúng tất cả 20 bài toán, Tý sẽ đươc thưởng $2 x 20 = $40.
Nhưng Tý chỉ đươc thưởng có $28, ít hơn $40 – $28 = $12.
Với mỗi bài toán giải sai, Tý không được thưởng $2 mà còn bị trừ $1, tức là Tý mất $3.
Với $12 bị mất, Tý đã giải sai 12/3 = 4 bài toán.

Tóm lại, Tý đã giải đúng 20 – 4 = 16 bài toán

 

BTV216b:
Lúc khởi hành tại A, X gặp chuyến xe lửa thứ nhất khởi hành tại B 5 giờ trước.
Nửa giờ sau, X gặp chuyến xe lửa thứ hai khởi hành tại B 4 giờ trước.
Vì 2 xe lửa nầy chạy ngược chiều với cùng vận tốc.
Cứ thế tiếp tục đến khi X đến B là gặp chuyến xe lửa chót.
Tóm lại, mỗi nửa giờ, X gặp một chuyến xe lửa chạy ngược chiều.

Tổng cộng, khi chạy từ A đến B, X gặp 11 chuyến xe lửa chạy ngược chiều từ B đến A.

______________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK218

 
%d bloggers like this: