ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN219

 

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ:  BK219  –  Bài:  DVSN219SUDOKU:   Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ KHÔNG DẤU : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:

a, ă, â => a;   e, ê => e;   o, ô, ơ => o;   u, ư => u;   d, đ => d

Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXIimage002

Hướng dẩn BOC219

image004

TOÁN VUI

BTV219a – Câu lạc bộ có 100 hội viên cùng tranh tài đánh bóng bàn theo thể thức loại nhau ai thua bị loại).
Hỏi vậy, sau bao nhiêu trận đấu mới tìm được người quán quân của giải?

BTV219b – Thầy giáo đem một số viết vào lớp để phát cho học sinh. Mỗi em học sinh nhận được 3 viết, trừ một em đi trể chỉ nhận được 2 vì chỉ còn có thế. Thầy nghĩ: nếu cho mỗi em 2 viết thì dư 8 viết không biết để làm gì!.
Hỏi vậy, thầy giáo có bao nhiêu cây viết và lớp có bao nhiêu học sinh?

LỜI GIẢI: Kỳ BK218

image006

image008

________________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK220

 
%d bloggers like this: