ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN220

 

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ:  BK220  –  Bài:  DVSN220SUDOKU:   Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ KHÔNG DẤU : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:

a, ă, â => a;   e, ê => e;   o, ô, ơ => o;   u, ư => u;   d, đ => d

Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXIimage002

Hướng dẩn BOC220

image004

TOÁN VUI

BTV220a – Trong ngăn kéo đựng bao tay của Tân, có 6 đôi bao tay đỏ và 6 đôi bao tay đen, bỏ rời ra lộn xộn. Hỏivậy, Tân phải lấy ra, mà không ngó vào ngăn kéo, ít nhất là bao nhiêu chiếc bao tay cùng màu để có thể mang được?

BTV220b – Giải bài toán mẫu tự:

XXXX + YYYY + ZZZZ = YXXXZ

LỜI GIẢI: Kỳ BK219

image006

 

BTV219a:
Người quán quân quyết định sau khi có 99 người bị loại. Mỗi người bị loại chơi được 1 trận.
Suy ra. phải sau 99 trận mới quyết định được người quán quân của giải.

BTV219b:
Nếu thầy giáo có thêm 1 viết thì số viết đủ để chia mỗi em 3 cây.
=> Số viết là một bội số của 3 trừ 1
=> Số viết có thể bằng:
11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, …                                 (1)
Số viết trừ bớt 8 bằng:
3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, ..
Số viết – 8 chia đều cho học sinh, mỗi em 2 cây, nên phải là số chẳn
=> Số viết trừ 8 chỉ có thể là: 6, 12, 18, 24, ….              (2)
Theo (1), số học sinh có thể là: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, …   (3)
Theo (2), số học sinh có thể là: 3, 6, 9, 12, ….               (4)
So sánh (3) và (4), suy ra:

                 Số học sinh = 9       Số viết = 26

_______________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK221

 
%d bloggers like this: