ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN221

 

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ:  BK221  –  Bài:  DVSN221SUDOKU:   Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ KHÔNG DẤU : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:

a, ă, â => a;   e, ê => e;   o, ô, ơ => o;   u, ư => u;   d, đ => d

Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXIimage002

Hướng dẩn BOC221

image004

TOÁN VUI

image006

LỜI GIẢI: Kỳ BK220

image008

BTV220a:

Trường hợp xấu nhất xảy ra khi Tân lấy ra 12 chiếc bao tay trong đó có 6 chiếc bao cùng tay mặt hay cùng tay trái và 6 chiếc bao tay đen cũng cùng tay mặt hay cùng tay trái! Nhưng không gì phải lo, Tân chỉ lấy thêm chiếc vớ thứ 13 là sẽ có ngay chiếc bao tay cho tay bên kia.
Tóm lại, Tân phải lấy ít nhất là 13 chiếc bao tay mới chắc chắn có được 1 đôi bao tay cùng màu mang được.

BTV220b:
Bài toán: XXXX + YYYY + ZZZZ = YXXXZ

Lời giải:
Cộng hàng đơn vị: X + Y + Z = Z => X + Y = 10 => X + Y + Z = Z   giữ 1
Cộng hàng chục: X + Y + Z + số giữ 1 = X => Z + 1 = X    giữ 1
Cộng hàng trăm: X + Y + Z + số giữ 1 = X => Z + 1 = X    giữ 1
Cộng hàng trăm: X + Y + Z + số giữ 1 = X => Z + 1 = X    giữ 1
Số hàng ngàn = Y => Y = 1
X + Y = 10 => X = 9; Z + 1 = X => Z = 8
Tóm lại: X = 9, Y = 1, Z = 8 => 9999 + 1111 + 8888 = 19998

_________________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK222

 
%d bloggers like this: