ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN222

 

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ:  BK222  –  Bài:  DVSN222SUDOKU:   Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ KHÔNG DẤU : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:

a, ă, â => a;   e, ê => e;   o, ô, ơ => o;   u, ư => u;   d, đ => d

Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXIimage002

Hướng dẩn BOC222

image004

TOÁN VUI

BTV222a – Tìm số nhỏ nhất chia đúng cho tất cả các số từ 1 đến 10

BTV222b – Từ đúng 12 giờ khuya đến đúng 12 giờ trưa hôm sau, kim chỉ phút của đồng hồ vượt qua mặt kim ngắn chỉ giờ mấy lần?

LỜI GIẢI: Kỳ BK221

image006

 

image008


_______________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK223

 
%d bloggers like this: