ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN223

 

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ:  BK223  –  Bài:  DVSN223SUDOKU:   Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ KHÔNG DẤU : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:

a, ă, â => a;   e, ê => e;   o, ô, ơ => o;   u, ư => u;   d, đ => d

Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXIimage002

Hướng dẩn BOC223

image004

TOÁN VUI

BTV223a –  Thầy giáo An muốn mua với số lượng nhiều 1 cuốn sách lịch sữ để làm quà tặng cho học sinh trong lớp, mỗi em 1 cuốn. Thầy tính nếu mua 20 cuốn thì thiếu $5, nhưng nếu mua 19 cuốn thì dư $10. Hỏi vậy, thầy giáo An đã đem theo bao nhiêu tiền để mua sách? Số sách mua có đủ phát cho học sinh trong lớp không?

BTV223b – Đổi thành phân số các số có phần lẻ vô hạn sau đây:
A = 0.181818181818….. , B = 0.27272727…..

LỜI GIẢI: Kỳ BK222

image006

 

BTV222a:
Số chia đúng cho 8 cũng chia đúng cho 2 và cho 4.
Số chia đúng cho 9 cũng chia đúng cho 3
Số chia đúng cho 2 và cho 3 thì cũng chia đúng cho 6
Số chia đúng cho 10 thì cũng chia đúng cho 5
Số chia đúng cho các số từ 1 đến 10 phải chia đúng cho 9, 8, 7 và 5
Số nhỏ nhất chia đúng những số từ 1 đến 10 bằng 9x8x7x5 = 2520

BTV222b:
Kim ngắn và kim dài trùng nhau lức 12 giờ khuya. Sau đó, kim dài tiếp tục trrước kim ngắn vì kim dài quay nhanh hơn. Khi kim ngắn đến 1 giờ khuya thì kim dài đến số 12.
Bắt đầu từ đây (từ 1 giờ khuya), khi kim ngắn chuyển từ một giờ nào đó sang giờ kế tiếp thì kim dài quay một vòng tròn và vượt qua kim ngắn 1 lần. Nhận xét đó đúng cho đến 11 giờ trưa hôm sau. Như vậy, trong khoảng 10 giờ, từ 1 giờ khuya cho đến 11 giờ trưa hôm sau, kim dài vượt qua kim ngắn 10 lần. Sau 11 giờ trưa hôm sau, đến 12 giờ thì kim dài và kim ngắn đến số 12 cùng một lúc.
Tóm lại, trong khoảng từ 12 giờ khuya cho đến 12 giờ trưa hôm sau, kim dài vượt qua kim ngắn
10 lần.

_________________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK224

 
%d bloggers like this: