ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN224

 

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ:  BK224  –  Bài:  DVSN224SUDOKU:   Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ KHÔNG DẤU : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:

a, ă, â => a;   e, ê => e;   o, ô, ơ => o;   u, ư => u;   d, đ => d

Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXIimage002

Hướng dẩn BOC224

image004

TOÁN VUI

BTV224a –  Thạch có 3 áo khác màu: 1 áo trắng, 1 áo đen, 1 áo đỏ; 6 quần khác màu: 1 quần trắng, 1 quần đen, 1 quần đỏ và 3 đôi giày cũng khác màu: 1 đôi giày trắng, 1 đôi giày đen và 1 đôi giày đỏ. Thạch muốn đi ra ngoài với đủ 3 màu trên mình. Hỏi vậy, Thạch có mấy cách lựa chọn?

BTV224b –  Tính tổng số của 1,000 số lẻ đầu tiên.

 

LỜI GIẢI:   Kỳ BK223

image006

 

BTV223a:
Giá 1 cuốn sách là $10 + $5 = $15.
Vì thiếu tiền, nên thầy An chỉ mua 19 cuốn.
=> Tiền thầy An đem theo để mua sách: $15 x 19 + $5 = $290
Số sách đủ phát cho học sinh trong lớp vì thật ra, lớp chỉ có 19 học sịnh.
Lúc đầu, thầy dự định mua 20 cuốn, dư 1 cuốn để dành cho thầy!

BTV223b:
A = 0.1818181818…….
=> 100A = 18.18181818 ….. = 18 + 0.18181818…. = 18 + A
=> 99A = 18 => A = 18/99 = 2 /11 => A = 2/11

B = 0.27272727….
=> 100B = 27.27272727… = 27 + 0.27272727…. = 27 + B
=> 99B = 27 => B = 27/99 => B = 3/11


__________________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK0225

 
%d bloggers like this: