ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN225

 

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ:  BK225  –  Bài:  DVSN225SUDOKU:   Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ KHÔNG DẤU : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:

a, ă, â => a;   e, ê => e;   o, ô, ơ => o;   u, ư => u;   d, đ => d

Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXIimage002

Hướng dẩn BOC225

image004

TOÁN VUI

BTV225a –  Cho số N. Tìm một số mà khi N nhân hay cộng với số đó, kết quả như nhau.
Lấy thí dụ: N = 2, 9, 11.

BTV225b –  Có 2 bình, bình thứ nhất đựng 10 lít nước, bình thứ hai đựng 10 lít rượu. Bạn múc 1 ly nước ở bình thứ nhất đổ qua bình thứ hai rồi múc 1 ly rượu đã hoà nước ở bình thứ hai đổ qua bình thứ nhất. So sánh về dung tích số rượu trong bình thứ nhất với số nước trong bình thứ hai.

LỜI GIẢI: Kỳ BK224

image006

 

BTV224a:
Màu thứ nhất có 3 cách chọn: trắng, đen hay đỏ. Thí dụ: áo trắng.
Màu thứ hai có 2 cách chọn: đen hay đỏ. Thí dụ: quần đen
Màu thứ ba có 1 cách chọn: đỏ. Thí dụ: đôi giày đỏ.
= > Thạch có 3x2x1 = 6 cách chọn để có đủ 3 màu khi đi ra đường!

BTV224b:
Số lẻ thứ 1 bằng 1, thứ 2 bằng 3 = 2×2 – 1, ….
Số lẻ thứ n bằng 2n -1
Số lẻ thứ 1000 bằng 2 x 1,000 – 1 = 1,999
=> S = 1 + 3 + 5 + 7 + ……. + 1,997 + 1,999
Cộng mỗi số với 1:
=> S + 1,000 = 2 + 4 + 6 + 8 + …… + 1,998 + 2000
S + 1,000 = 2 ( 1 + 2 + 3 + 4 + ….. + 999 + 1000)
S + 1,000 = 2 x 1/2 x 1,000 x 1,001 = 1,000,000 + 1,000
=> S = 1,000,000

_______________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK226

 
%d bloggers like this: