ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN228

 

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ:  BK228  –  Bài:  DVSN228SUDOKU:   Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ KHÔNG DẤU : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:

a, ă, â => a;   e, ê => e;   o, ô, ơ => o;   u, ư => u;   d, đ => d

Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXIimage002

Hướng dẩn BOC228

image004

TOÁN VUI

image006

LỜI GIẢI:      Kỳ BK227


image008

 

BTV227a:
Có thể. Chỉ cấn đốt 2 đầu sợi dây cùng một lúc. Khi sợi dây cháy hết, là ½ giờ đã trôi qua!

BTV227b:
Gọi T là số tuổi của khách và C là số đồng tiền của khách.
=> T x 2 = 2T => 2T + 5 => (2T + 5) x 50 = 100T + 250
=> 100T + 250 + C = S, S là kết quả cuối cùng mà khách cho bạn biết
=> S – 250 = 100T + C
=> T là số hợp 2 con số đầu của S – 250 và C là số hợp bởi 2 con số sau cùng của S – 250

Tóm lại: kết quả sau cùng trừ bớt 250 cho biết tuổi và số đồng tiền của khách.

 

_______________________
Xem các lời giải kỳ tới BK229

 
%d bloggers like this: