ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN229

 

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ:  BK229  –  Bài:  DVSN229SUDOKU:   Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ KHÔNG DẤU : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:

a, ă, â => a;   e, ê => e;   o, ô, ơ => o;   u, ư => u;   d, đ => d

Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXIimage002

Hướng dẩn BOC229

image004

TOÁN VUI

BTV229a – Hai hình trụ đồng dạng có chiều cao lần lượt là 3cm và 6 cm. Hình trụ nhỏ có thể tích
bằng 10 cm3. Hỏi vậy: thể tích của hình trụ lớn bằng bao nhiêu ?

BTV229b –  Ông A được mời đến diễn thuyết trong một buổi họp lúc 7.30 pm. Nhà ông ở cách xa nơi họp đến 140km. Ông định lái xe với vận tốc 90km/giờ trong 40 phút đầu sau đó với vận tốc trung bình
60 km/giờ cho đến khi tới nơi hội. Hỏi vậy, ông A phải rời nhà lúc mấy giờ nếu ông tính luôn 20% thì giờ của chuyến đi do kẹt xe?

LỜI GIẢI:     Kỳ BK228

image006


______________________
Xem các lời giải kỳ tới BK230

 
%d bloggers like this: