ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN230

 

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ:  BK230  –  Bài:  DVSN230SUDOKU:   Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ KHÔNG DẤU : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:

a, ă, â => a;   e, ê => e;   o, ô, ơ => o;   u, ư => u;   d, đ => d

Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXIimage002

Hướng dẩn BOC230

image004

TOÁN VUI

BTV230a –  Ba người bạn tên Trắng, Hồng và Xanh hôm nay mặc 3 cái áo đặc biệt cũng có đúng 3 màu Trắng, Hồng và Xanh nhưng không ai mặc áo có màu đúng tên của mình. Đó là nhận xét đầu tiên của bạn có tên Trắng. Bạn có tên Hồng công nhận nhận xét đó là đúng. Hỏi vậy bạn nào mặc áo nào xin cho biết?

BTV230b –   Xe bus chở hơn 60 người đi chơi xa. Mỗi người đóng góp một số tiền như nhau, tổng cộng được $1827. Hỏi số người tham dự là bao nhiêu? Tìm đáp số hợp lý nhất.

LỜI GIẢI:      Kỳ BK229

image006

 

BTV229a:
Áp dụng tính chất: “Tỉ số thể tích của 2 hình đồng dạng bằng luỹ thừa ba tỉ số của chiều dài của 2 cạnh đồng dạng của hình”.
Tỉ số của 2 chiều cao của 2 hình trụ bằng: 6/3 = 2
Gọi V là thể tích của hình trụ lớn.
=> (V / 10) = (6/3)3 = 8
=> V = 10 x 8 = 80 cm3

BTV229b:
Trong 40 phút đầu, hay 2/3 giờ, ông A lái xe với vận tốc 90km/giờ.
Khoảng đường đi được là 90 x 2/3 = 60km.

Ông A lái khoảng đường còn lải 140km – 60km = 80km với vận tốc 60km.giờ trong
80/60 = 4/3 giờ hay 1 giờ 20 phút.

Tổng cộng thời gian lái xe của ông A, nếu không kể thời gian do kẹt xe, bằng
40 phút + 1 giờ 20 phút = 2 giờ

Nếu kể luôn 20% thời gian do kẹt xe, hay 1/5 của 2 giờ, hay 24 phút, thời gian
tổng cộng để ông A đến nơi họp đúng giờ là 2 giờ 24 phút.

Để kịp giờ họp 7.30 pm, ông A phải rời nhà lúc:

7.30 – 2 giờ 24 phút = 5 giờ 6 phút

________________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK231

 
%d bloggers like this: