ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN232

 

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ:  BK232  –  Bài:  DVSN232SUDOKU:   Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ KHÔNG DẤU : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:

a, ă, â => a;   e, ê => e;   o, ô, ơ => o;   u, ư => u;   d, đ => d

Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXIimage002

Hướng dẩn BOC232

image004

TOÁN VUI

BTV232a –  Một gia đình có nhiều con trai và con gái. Số anh em trai và số chị em gái của mỗi đứa con trai thì bằng nhau. Số anh em trai của mỗi đứa con gái thì gấp đôi số chị em gái của cô ta. Hỏi vậy: gia đình có mấy đứa con trái và mấy đứa con gái?

BTV232b –  Tiệm của Bác Năm chuyên bán những khối đá quý theo kí lô đúng. Có khối nặng 1kg, khối nặng 2kg, … khối nặng nhất là 40kg. Để cho việc cân đo được nhanh chống, Bác Năm đã nghĩ được cách chỉ cần làm 4 quả cân là đủ để cân bất kỳ tảng đá nào nặng không quá 40kg. Xin cho biết 4 quả cân đó.

LỜI GIẢI:    Kỳ BK231

image006

 

BTV231a:
Ta có:
Q _ P _ _ T                  (1)
R _ S                             (2)

Theo (1), có 3 số R, S và U phải thêm vào 3 khoảng trống.
Theo (2), R và S không thể đi liền nhau.
=> R phải ở giữ Q và P. S tiếp theo P và U tiếp theo S.

Tóm lại: các số theo thứ tự tăng dần là: Q, R, P, S, U, T


BTV231b:
75% học sinh chỉ chọn Anh ngữ
=> 25% học sinh chỉ chọn Nhật ngữ.

55% học sinh chọn Nhật ngữ. Trong số nầy, có 25% học sinh chỉ chọn Nhật ngữ.
=> Số học sinh chọn Nhật ngữ và Anh ngữ bằng 55% – 25% = 30%.

Tóm lại: có 30% học sinh chọc cả 2 môn ngoại ngữ.

 

_______________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK233

 
%d bloggers like this: