ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN233

 

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ:  BK233  –  Bài:  DVSN233SUDOKU:   Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ KHÔNG DẤU : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:

a, ă, â => a;   e, ê => e;   o, ô, ơ => o;   u, ư => u;   d, đ => d

Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXIimage002

Hướng dẩn BOC233

image004

TOÁN VUI

BTV233a – Trong một tiệc vui có 20 thanh niên độc thân, nếu mỗi người đều bắt tay nhau một lần với những người còn lại, thì tổng cộng có bao nhiêu cái bắt tay?

BTV233b – Tý và Sửu có cùng số viên bi. Hỏi vậy số viên bi của Tý và Sửu ít nhất phải bằng bao nhiêu và Tý phải cho Sửu bao nhiêu viên bi để Sửu có gấp 6 lần số viên bi của Tý?

LỜI GIẢI: Kỳ BK232

image006

 

BTV232a:
Gọi T và G lần lượt là số con trai và số con gái của gia đình. Ta phải giải hệ thống phương trình:
T – 1 = G
T = 2(G – 1)
Suy ra: G = 3, T = 4
Gia đình có 3 đứa con gái và 4 đứa con trai.

 

BTV232b:
Ta biết rằng trong hệ thống thập phân (cơ số 10), với 3 luỹ thừa 100 = 1, 101 = 10 và
102 = 100, ta có thể biểu diễn tất cả các số nhỏ hơn 103 = 1000.
32 < 40 < 64   hay   25 < 40 < 26
Trong hệ thống nhị phân, với 5 luỹ thừa của 2:    20 = 1, 21 = 2, 22 = 4, 23 = 8, 24= 16
ta có thể biểu diễn tất cả các số nhỏ hơn 40 (thật ra nhỏ hơn 26 = 64)

Thí dụ:          31 = 24 + 23 + 22 + 21 + 20
Với 31kg, Bác Năm phải cần đến 5 quả cân: 1kg, 2kg, 4kg, 8kg và 16kg
Nếu Bác Năm muốn chỉ cần 4 quả cân mà cân mọi tảng đá đến 40kg, thì ta phải chọn một hệ thống cao hơn hệ thống nhị phân.

Xét hệ thống cơ số 3, với 4 quả cân 30 = 1kg,  31 = 3kg,  32 = 9kg  và  33 = 27kg, Bác Năm có thể cân mọi tảng đá đến 40kg. Thí dụ:

Đá 31kg  = 27 + 3 + 1 = 33 + 31 + 30
Đá 40kg = 27 + 9 + 3 + 1 = 33 + 32 +31 + 30

 

___________________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK234

 
%d bloggers like this: