ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN234

 

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ:  BK234  –  Bài:  DVSN234SUDOKU:   Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ KHÔNG DẤU : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:

a, ă, â => a;   e, ê => e;   o, ô, ơ => o;   u, ư => u;   d, đ => d

Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXIimage002

Hướng dẩn BOC234


image004

TOÁN VUI

 

BTV234a –   Một cuộn dây đồng dài 520m. Một người thợ cắt bớt 3/4 cuộn dây, sau đó, cắt thêm 4/5 phần còn lại. Hỏi vậy: cuộn dây sau cùng còn lại bao nhiêu?

BTV234b –   Thầy giáo đem 1 hủ 35 viên bi để thưởng cho các em học sinh có những hoạt động tích cực trong lớp. Em thứ nhất được 5 viên, em thứ nhì được 6 viên, em thứ ba được 7 viên, cứ thế tiếp tục cho cho đến em cuối cùng thì vừa đủ. Hỏi vậy; có bao nhiêu học sinh được thầy thưởng bi?

LỜI GIẢI:      Kỳ BK233


image006

 

BTV233a:
Người thứ 1 bắt tay với 19 người còn lại.
Người thứ 2 bắt tay với 18 người còn lại (vì đã bắt tay với người thứ 1)
Người thứ 3 bắt tay với 17 người còn lại (vi đã bắt tay với 2 người thứ 1 và 2)
….
Người thứ 19 bắt tay với 1 người, đó là người thứ 20
Tổng số các bắt tay bằng:
19 + 18 + 17 + … + 3 + 2 + 1 = ½ 19(19 + 1) = 190 cái bắt tay
[Áp dụng công thức: 1 + 2 + 3 + ……. + n = ½ n ( n + 1) ]

BTV233b:
Gọi x là số viên bi lúc đầu của Tý và Sửu và y là số viên bi mà Tý phải cho Sửu.
Ta có phương trình:
x – y = 6(x + y)
= > 5x = 7y => x = 7y/5
Để x là số nguyên, y phải là một bội số của 5
Bội số nhỏ nhất của 5 là 5
=> y = 5 => x = 7

Tóm lại: Số viên bi lúc đầu của Tý và Sửu là 7 và Tý phải cho Sửu 5 viên bi
để Sửu có gấp 6 lần số viên bi của Tý

 

_______________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK235

 
%d bloggers like this: